Mother's Hope was founded in the early 2000's and has gone through a number of constellations which now finally led to the right concept. The music can be described as 70's influenced rock with a lot of groove and Swedish lyrics.

Mother's Hope bildades under tidiga 2000-talet och har efter ett antal olika konstellationer nu verkligen hittat det rätta konceptet! Musiken kan närmast beskrivas som 70-tals influerad rock med en stor portion groove och texter på svenska. 

 

Mother's Hope Musicians

 

Passionen till musiken genomsyrar varje famträdande. Det organiska groovet som levereras från scenen går inte att värja sej från och lämnar ingen åskådare oberörd.


Everything we do is infused with the passion to music. Nobody can resist the organic groove of Mother's Hope!

 

  

 

Kontakta oss här / Contact us here

or follow us on Facebook!

follow us on facebook